Black Belt Training & Certificaat

[headline_georgia_small_centered color=”#000000″]Lean Six Sigma Opleiding in de Zorg[/headline_georgia_small_centered] [headline_georgia_large_centered color=”#000000″]Black Belt[/headline_georgia_large_centered] [headline_georgia_small_centered color=”#000000″]Training & Certificering[/headline_georgia_small_centered]   

I. Doel van deze opleiding

Managers in de Zorg opleiden zodat zij in staat zijn om

• hun kennis over de Lean Six Sigma methodiek te kunnen delen met andere collega’s en Green Belts (parttime project leiders van Lean Six Sigma verbeterprojecten)

• projectleiders te kunnen begeleiden en coachen tot een succesvolle afronding van Lean Six Sigma verbeterprojecten

 

II. Te verwachten resultaat

Na het afronden van deze opleiding kunt u de volgende resultaten verwachten:

1. Meetbare resultaten

• Identificeren van belangrijke organisatorische, financiële en operationele uitdagingen

• In staat om duidelijk prioriteiten te kunnen stellen aan deze uitdagingen

• Vertaling maken naar concrete verbeterprojecten

• Teams en projectleiders selecteren voor het juiste probleem

• In staat om duidelijk over te brengen de soms complexe technieken van Lean Six Sigma

• Meerdere projectteams te begeleiden tot succesvolle projectuitvoering

• Verminderen van doorlooptijden, onnodige werkzaamheden met 20% tot 60%

• Verminderen van variaties, afwijkingen en fouten met 60% tot 100%

 

2. Persoonlijke verbeteringen

• Sturing kunnen geven aan grote veranderingen

• Coachen en adviseren van Directie en Raad van Bestuur

• Verbeterde communicatieve vaardigheden en beter presenteren

• Effectiever leiderschap

• Betere Emotionele Intelligentie (EQ)

• Goede omgang met weerstand

• Verbeterde analytische vaardigheden

• Hogere persoonlijke effectiviteit en efficiency

 

III. Vereisten voor deelname

Er is geen specifieke vooropleiding nodig om deel te kunnen nemen aan dit programma maar de deelnemer dient over minimaal HBO denkniveau te beschikken.

Een vereiste is dat deelnemer de mogelijkheid heeft om in haar/zijn organisatie een verbeterproject te kunnen uitvoeren en dat de deelnemer anderen (minimaal 1 persoon) kan trainen en coachen op een andere verbeterproject.

Om succesvol te zijn als Black Belt zijn de volgende eigenschappen essentieel:

• Streven naar continue verbetering

• Goede sociale vaardigheden

• Leuk vinden om met mensen te werken

• Geïnteresseerd in anderen

• Open voor ideeën

• Analytisch vermogen

• Effectieve data analyse

 

IV. Voorwaarden voor Lean Six Sigma Black Belt Certificering

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden:

1. Voltooiing van Lean Six Sigma Black Belt training

2. Succesvolle uitvoering van 1 Lean Six Sigma project

3. Verzorgen van training en begeleiding van min. 1 Green Belt tot succesvolle afronding van 1 Lean Six Sigma project

Succesvolle uitvoering en afronding van een project betekent dat een probleem significant en meetbaar verbeterd is. Dit is onderbouwd door een projectdocumentatie en uitgewerkt in de vorm van een presentatie (PowerPoint of Keynote).

 

V. Lean Six Sigma Black Belt Training

De training is gebaseerd op blended learning (online zelf studie en contactonderwijs) en is opgedeeld in 8 modules. Deze zijn te vinden op een beveiligde website. De toegangsgegevens worden toegezonden na ontvangst van betaling.

De inhoud van de modules is als volgt:

[two_columns_1]

Module 1: Voorbereidingsfase

– Waarom continue verbeteren?

– Waar moet je beginnen?

– Wat zijn de belangrijkste aspecten van succesvolle verandering?

– Wat zijn de consequenties voor de organisatie?

Module 3: Projectselectie

– Wat zijn de 3 meest eenvoudige manieren om project ideeën te verzamelen?

– Hoe stel je prioriteiten bij het kiezen van projecten?

– Project Selectie Matrix

– Project Prioriteit Matrix

Module 5: Meet Fase

– Waarom Meet Fase?

– Nulmeting en de regelkaart

– Data en statistieken

– Meetsysteemanalyse variabele data

– Meetsysteemanalyse kwalitatief data

– Extra 1: Proces prestatie meting (Sigma en DPMO)

– Extra 2: Datacollectie kwalitatief data (fout en foutief)

– Extra 3: Datacollectie continue data (tijdschrijven)

– Extra 4: Evaluatie teamprestatie

Module 7: Verbeter Fase

– Waarom Verbeter Fase?

– 3 belangrijke aspecten van een pilot-project

– Regelkaart per groep

– Regressie en correlatie

– 5 S house keeping

– Hoe omgaan met weerstand?

– Rekenmethodes om projectbesparing te kwantificeren

– Extra 1: Poka-yoke voorbeelden

– Extra 2: Visual Management

– Extra 3: Experimenteel Ontwerpen (Design of Experiment)

– Extra 4: Hypothese test

 

[/two_columns_1] [two_columns_2]

Module 2: Basisprincipes van Lean Six Sigma

– Wat zijn de principes van Lean Management?

– Hoe ontdek je verspilling in een organisatie?

– Wat is Six Sigma?

– Wat is variatie en hoe ontdek je het?

– Waarom we Lean Management en Six Sigma niet scheiden van elkaar?

– Wat zijn de 3 belangrijkste fundamenten van Lean Six Sigma?

 

Module 4: Definitie Fase

– Wat is het doel van de Definitie Fase?

– Projectkaart

– Wensen van de klant

– Procesdiagram

– Valkuilen van de Definitie Fase

– Extra 1: Value Stream Mapping

– Extra 2: SIPOC

Module 6: Analyse Fase

– Waarom Analyse Fase?

– Oorzaak- en Gevolg analyse

– Ishikawa diagram

– Effectief brainstorming in 7 stappen

– Pareto-wet en diagram

– Valkuilen bij brainstorming

– Extra 1: 7 W’s

Module 8: Beheers Fase

– Waarom Beheers Fase?

– Beheersplan

– Vervolgplan

– Project Audit

– Extra 1: Coaching tips

[/two_columns_2]

VI. Duur, tijdbesteding

Zelfstudie Lean Six Sigma Black Belt materiaal inclusief voorbereiding voor het geven van training: 40 uur in totaal

Uitvoering eigen Lean Six Sigma project: 2 uur per week, 6 maanden lang

Coaching van min 1 Green Belt: 2 uur per week, 6 maanden lang

 

Tijdbesteding samengevat:

Zelfstudie           40 uur

Project               48 uur

Coaching           48 uur

Totaal              136 uur

 

Totale doorlooptijd:

Zelfstudie en uitvoering eigen project loopt parallel:   6 maanden

Coaching andere project:                                           6 maanden

Totale doorlooptijd Black Belt Certificering                12 maanden*

*Opmerking: in het geval dat de deelnemer al in het bezit is van een relevant Lean Six Sigma Green Belt Certificaat, dan is de totale doorlooptijd ongeveer 6 – 9 maanden. Dit komt doordat de deelnemer al minimaal 1 eigen Lean Six Sigma project heeft uitgevoerd. Dus dan kan de Black Belt training en de coaching van minimaal 1 ander project binnen 6 – 9 maanden worden gedaan incl. projectidentificatie en selectie.

 

VII. Prestatiegarantie

Op dit programma wordt een dubbele garantie geboden:

1. Als de deelnemer voor start 4e fase (Definitie Fase) aangeeft dat hij/zij niet wenst om door te gaan met deze opleiding wordt het al betaalde bedrag terug gestoord door Herku Consultancy.

2. Als de deelnemer na certificering niet een minimaal financieel voordeel van €10.000,00 op jaar basis heeft bereikt, dan worden de kosten van deze opleiding volledig terug betaald. Hiervoor is het nodig om met projectdocumentatie aan te tonen dat alle aanwijzingen van Herku Consultancy zijn opgevolgd.

 

VIII. Uw investering voor een Lean Six Sigma Black Belt Certificaat

Totale investering is €4.760,00 incl. 19% BTW. Dit bevat online, ongelimiteerde toegang tot het trainingsmateriaal en begeleiding gedurende de totale doorlooptijd.

 

IX. Opleidingsinstituut

Herku Consultancy

Koningstraat 39

7315 HS Apeldoorn

BTW: NL215707709B01

KvK: 08181596

Bank: 161113559

 

X. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

Indien de samenwerking niet houdbaar is of er is sprake van onvoldoende prestatie of onvoldoende samenwerking, dan kan – mits voldoende onderbouwd – deze overeenkomst met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, door de partijen beëindigd worden zonder boete.

Met vriendelijke groet,

M.Sc. Peter Herku MBA
Lean Six Sigma Coach
Schrijver van Profitable Empowerment