Category Archives: Lean

NO EXCUSE: Verantwoordelijkheidsgevoel is geen karaktereigenschap

Verantwoordelijkheidsgevoel: je hebt het of je hebt het niet. Niets is minder waar. Natuurlijk zijn er altijd van nature geboren leiders of mensen die meer begaan zijn met de medemens dan anderen, maar er bestaan wel degelijk technieken om verantwoordelijkheidsgevoel aan te scherpen. Dus geen excuses meer!

Wat houdt verantwoordelijkheid precies in?

Sommige banen en de bijbehorende taken vereisen veel verantwoordelijkheid. In de zorg gaat het vaak om mensenlevens. Het welzijn van de cliënt is van het grootste belang. Mensen met verantwoordelijkheidsgevoel zijn gekenmerkt door hun alerte houding. Ze stellen zichzelf voortdurend vragen: Waarom gaat dit mis? Kan dit beter, sneller of efficiënter? Ook beschikken ze over vaardigheden als besluitvaardigheid en zelfstandigheid. Verantwoordelijke mensen zien het als vanzelfsprekend om te letten op het welzijn van anderen in hun omgeving en zullen alarmsignalen of stressfactoren dan ook snel herkennen. Het gaat niet om verantwoordelijkheid afleggen, maar verantwoordelijkheid nemen!

Verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen

Als jij verantwoordelijkheidsgevoel wilt ontwikkelen, zal je moeten leren om je automatische gedachten opzij te zetten. Is irritatie een bekend gevoel voor je? Denk je wel eens: ‘Waarom gebeurt dit nu alweer? Ik heb het ze nog zo gezegd; ze bekijken het zich maar!’ ? Probeer dan vooral dat gefrustreerde gevoel te laten varen en de volgende stappen te ondernemen om je verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen.

 • Denk niet meer in hokjes! Dit is namelijk het tegenovergestelde van verantwoordelijkheid. Wil je geen taken doen die volgens jou niet tot jouw functieomschrijving horen? Deze gedachte is niet bevorderlijk voor je carrière. Het toont een gebrek aan verantwoordelijkheid en zal de zorg voor de cliënt niet ten goede komen.
 • Probeer flexibel te zijn. Is het wel eens in je opgekomen om een paar uurtjes over te werken om deze belangrijke opdracht af te ronden? Zet die ‘mijn dienst is voorbij’ mentaliteit van je af en probeer de flexibiliteit te creëren om soms wat extra’s te doen. Nét iets meer doen dan gevraagd wordt, kan de kwaliteit van je zorglevering enorm verbeteren.
 • Vergeet de details niet. Vaak zit de kwaliteit van je service juist in de details. Oog hebben voor detail en alle puntjes op de ‘i’ weten te zetten betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor de geleverde kwaliteit.
 • Heb wat voor een ander over. Een helpende hand reiken aan je collega die in het werk verzuipt kan enorm welkom zijn. Neem de verantwoordelijkheid voor de organisatie en voor het welzijn van je collega. Dit zal heus niet  vergeten worden!
 • Vergeet je verantwoordelijkheid niet te delen. Als je dit niet durft, maak je het jezelf en je omgeving onnodig moeilijk. Mensen met een te groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn uitermate kritisch en wijzen hun collega’s op alles wat er maar fout kan gaan. Dit geeft collega’s een onprettig gevoel en zorgt voor een vervelende samenwerking. Zet dat gevoel van beter kunnen van je af. Bedenk eens wat er nu werkelijk mis kan gaan. Dit is bijna nooit een onherstelbare fout.

 Durf jij de stap te nemen om verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen?

Wij kunnen je met onze Lean Six Sigma trainingen hier enorm bij helpen. Aan de hand van verbeterprojecten worden interne processen onder de loep genomen om te ontdekken welke input van belang is voor kwaliteitsbepalende resultaten. Vervolgens wordt bepaald wat de beste manier is om deze input te monitoren en het proces te optimaliseren om de kwaliteit te leveren die je voor je cliënten wilt waarborgen.

Lean Six Sigma werkt volgens een vaste projectvolgorde. Elke stap binnen het project wordt systematisch doorlopen aan de hand van het DMAIC principe, waarbij de letters staan voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. In het Nederlands worden deze fasen de Definitiefase, Meetfase Analysefase, Vebeterfase en Beheersfase genoemd. Voor iedere fase zal het projectteam enkele keren bij elkaar moeten komen om te brainstormen en ideeën uit te werken.

Dit kan alleen maar werken als iedereen in het projectteam zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Als dit toch niet gebeurt, is het in het belang van het project en de organisatie om elkaar hierop aan te spreken. Ben jij er klaar voor om je verantwoordelijkheidsgevoel te nemen?

Bekijk dan ons aanbod aan trainingen!

Ook kun je contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek en advies.

Telefoon: +31 6 54 69 40 47

Email: michelle@herku.org

Waarom wordt Lean Six Sigma met haar overweldigende resultaten niet omarmd in de gezondheidszorg?

Als de resultaten van Lean Six Sigma daadwerkelijk zo overweldigend zijn, waarom wordt de methode dan niet door meer organisaties in de gezondheidszorg omarmd? Angst voor het onbekende. Lean Six Sigma is voor velen nog steeds een mysterieus begrip en zal dat ook blijven zolang gezondheidsinstanties niet te tijd nemen om dit concept te begrijpen en in hun harten te sluiten. Lean Six Sigma heeft de intentie om variaties en ‘non-value-added’ activiteiten in geleverde producten te reduceren. De gevolgen hiervan zijn namelijk lange doorlooptijden, hoge kosten, en slechte resultaten. Veel bedrijven zijn bezorgd over de moeilijkheidsgraad van de training en twijfelen over de vraag of hun personeel wel kundig genoeg is om dit concept te leren en toe te passen. Mogelijk voelen ze zich ook bedreigd door het al overschaduwende succes van Lean Six Sigma. Is het beter presteren door Lean Six Sigma een teken van zwakte in eigen kunnen?

Raak enthousiast over de methode

Toch is het zo dat, ondanks het feit dat Lean Six Sigma een aanzienlijke impact kan hebben op een organisatie, de implementatie ervan zonder slag of stoot kan plaatsvinden. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun personeel een online training te laten doen, of een combinatie van online theorie, met projecten gecoacht door de consulterende organisatie. Dit heeft als voordeel dat de gezondheidsinstantie haar personeel tegelijkertijd kan trainen, samen met het bereiken van onmiddellijk resultaat.

De sleutel tot succesvolle implementatie van Lean Six Sigma ligt in handen van het management. Een enthousiast management team kan haar personeel motiveren en de sceptische gedachten uit de wereld helpen, terwijl ze tegelijkertijd haar mensen ruimte geeft om de nieuwe werkwijze toe te passen na het voltooien van de training.

Maar hoe zou Lean Six Sigma passen in de gezondheidszorg?

Als betrouwbare adviseur op het gebied van Lean Six Sigma voor zorg –en dienstverlening hebben wij ervaring op mogen doen in het toepassen van de methode op velerlei gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Het verhogen van de productiviteit in de thuiszorg
 • Minder overdrachten van zorgmedewerkers, zonder verlies van de controle
 • Een vermindering van de afwijking tussen de zzp-indicatie en de daadwerkelijk geleverde zorg
 • Tijdswinst door verbetering van de zorgadministratie.

En hoe groot mag de Return on Investment in de gezondheidszorg dan wel niet zijn?

Een doorsnee Lean Six Sigma project in de gezondheidszorg kan je een gemiddelde van €100.000 – €250.000 per jaar schelen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.  De essentie van de methode ligt in de kunde ‘to do more with less’. De focus ligt op kortdurende projecten waarmee veel resultaat te behalen valt. Zo was één van onze trainees in staat om de overdrachten binnen haar bedrijf te verkorten met 28% in 3,5 maand tijd. Daardoor had ze meer tijd over voor haar cliënten.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek over onze trainingen.

Telefoon: +316 54 69 40 47

Email: michelle@herku.org

Lean Six Sigma Casus: Minder administratief werk in de Zorg

Zorg medewerkers hebben het vaak heel  druk met de zorg voor clienten en alles daarom heen.

Toch leeft het gevoel dat zij eigenlijk nog meer zouden willen doen voor een kwalitatief betere zorg.

Dit was ook het gevoel bij veel zorgmedewerkers van een afdeling in een verpleging en verzorgingsinstelling.

Probleem

De tijdregistratie van de medewerkers heeft laten zien dat 13% van de totaal te besteden werktijd werd gebruikt voor overdrachten en rapportages maken in ECD (electronische clienten dossier)

Analyse

Toen we met het Lean Six Sigma projectteam bezig waren met de procesmatige beschrijving van een dienst viel op dat er veel overdrachten waren: 22 medewerkers namen deel daaraan per dag met een gemiddelde duur van 14,5 minuut per keer. Dit is meer dan 5 uur per 24 uur zorg.

De zorgmedewerkers ervaren de overdrachten niet altijd als nuttig en de inhoud is ook onduidelijk.

Resultaten

We hebben met het projectteam de inhoud van de overdrachten bepaald en de voorwaarden wanneer er  wel en niet moet worden overgedragen.

Hierdoor is het aantal overdrachten verlaagd met 45% van 22 naar 12 keer. Ook de duur is verkort met 31% van 14,5 naar 10 minuten.

Dit leverde op een dag 3,4 uur extra tijd voor kwalitatief betere zorg en meer aandacht voor clienten.

Financieel resultaat: 42.000 euro op jaar basis.

Wilt u ook onnodige tijd uitsparen voor betere zorgkwaliteit?

Meld u dan aan bij de ‘Lean Six Sigma in de Zorg’ opleiding voor 16 januari 2012.

Wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een email naar peter.herku@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Peter

 

M.Sc. Peter Herku MBA, Lean Six Sigma

055 – 737 00 02

06 – 55 30 10 94

Zorg beter afgestemd door Lean Six Sigma

In de volgende video wordt uitgelegd hoe u de zorg beter kunt afstemmen
op de behoefte van de cliënt.

[green_tick_1_list]

 •  Hoe kunt u de afwijking tussen de zzp-indicatie en de geleverde zorg met

  42% verminderen?
 • Hoe kunt u beter gebruik maken van de kennis en ervaring van uw
  medewerkers?
 • Hoe kunt uw 112.600 euro extra omzet realiseren in 4 maanden?

[/green_tick_1_list]

[S3VIDEO file=’Zorg_beter_afgestemd_door_Lean_Six_Sigma.mp4′]
[content_box_blue_50Percent]
Heeft u nog vragen?
M.Sc. Peter Herku MBA, Lean Six Sigma Coach
055 – 737 00 02

06 – 55 30 10 94

 

[/content_box_blue_50Percent]

Wat is LEAN en wat heb je daaraan in de Zorg?

Wat is Lean management?

Heb je de kans gehad om het rapport “Het ware doel van Lean Six Sigma in de Zorg” door te lezen?

In dat rapport wordt de Lean methode even genoemd als onderdeel van Lean Six Sigma.

Maar wat is LEAN precies en waarom zou je LEAN gebruiken?

Lean methode helpt om het overtollige “vet” te verwijderen uit jouw processen.

Hiermee ga je bepaalde stappen niet meer uitvoeren want zij voegen geen waarde toe voor de klant.

Als de processen hierdoor korten zijn, bespaar je tijd, dus je bent sneller. Hierdoor neemt de capaciteit toe zonder één cent te investeren in extra formatie/uitzendkrachten.

Eenvoudig weergegeven:

Dus LEAN verbeterprojecten focussen op snelheid, eenvoud, kortere doorlooptijden.

Je kunt aan de volgende Lean projecten denken in de zorg:

[green_tick_1_list_small]

 • Verkorten overdrachten zorgmedewerkers
 • Verminderen verspilling van materialen
 • Vereenvoudigen van de processen op de Cliëntenadministratie
 • Verkorten routes van (thuis)zorgmedewerkers

[/green_tick_1_list_small]

Welke resultaten kan je verwachten van zulke Lean projecten?

Recentelijk heb ik een project begeleid waarin we de overdrachten van een zorglocatie hebben verkort met 28% en de aantal overdrachten per 24 uur hebben we verminderd met 67%.

Hierdoor hebben de zorgmedewerkers gelijk extra zorgtijd beschikbaar en dat komt ten gunste van de kwaliteit van de zorg.

Medewerker tevreden en de cliënt tevreden…en hier gaat het om.

Wil jij ook zulke resultaten behalen, snel en eenvoudig met een bewezen methode voor de Zorg?

Ga dan naar www.LeanSixSigamaInDeZorg.nl/GreenBelt

Met vriendelijke groet,

Peter Herku
Lean Six Sigma Coach

[content_box_blue_50Percent]
Heeft u nog vragen?
M.Sc. Peter Herku MBA, Lean Six Sigma Coach

055 – 737 00 02

06 – 55 30 10 94

[/content_box_blue_50Percent]