Green Belt Training & Certificaat

[headline_arial_small_centered color=”#000000″]Managers in de Zorg opgelet: Lean Six Sigma opleiding speciaal voor de Zorg[/headline_arial_small_centered]

[headline_arial_medium_centered color=”#000000″]U kunt nu 33% sneller verbeteringen bereiken van zorgkwaliteit en efficiency dan met andere programma’s. Dit SAMEN met uw medewerkers. Meetbare verbeteringen in 4 maanden. [/headline_arial_medium_centered]

[headline_arial_small_centered color=”#000000″]Lean Six Sigma expert, Peter Herku, maakt zijn bewezen methode in de Zorg ook voor u beschikbaar in deze online opleiding zodat u snel aan de slag kunt. [/headline_arial_small_centered]

[red_arrow_list]

 • Bent u ook moe van de steeds ingekorte budgetten?
 • Wilt u ook beter kunnen focussen op waar het om draait: de zorg?
 • Wilt u ook minder administratie en meer tijd bij de cliënt?
 • Heeft u ook last van de moeilijk invulbare vacatures?

[/red_arrow_list]

Dan heb ik goed nieuws voor u: de oplossing ligt dichterbij dan u denkt.

Hallo. Mijn naam is Peter Herku en ik ben gespecialiseerd in Lean Six Sigma verbetermethode. Dit is een unieke combinatie van LEAN en Six Sigma, beide afkomstig uit de productie-industrie.

Om deze methodes eenvoudig en praktisch toepasbaar te maken voor de Zorg, heb ik een eigen programma ontwikkeld. Dit programma heeft in minder dan 4 maanden tijd grote resultaten opgeleverd bij een zorginstelling.

[headline_arial_small_left color=”#000000″]Casus: 42% vermindering afwijking tussen zorgzwaartepakket (zzp-indicatie) en de geleverde zorg[/headline_arial_small_left]

Recentelijk heb ik zo’n project begeleid bij Vivantes Zorggroep. Het probleem was dat Vivantes niet wist of de geleverde zorg en de zzp-indicatie van de cliënt op elkaar waren afgestemd of niet.

De medewerkers hadden hoge werkdruk en toch ze dachten dat zij meer zorg zouden moeten leveren. Er waren ook cliënten die veel meer zorg nodig hadden dan anderen met dezelfde indicatie. Zorg buiten de indicatie wordt niet gefinancierd. Bij te weinig zorg komt die cliënt te kort. Er was dus onduidelijkheid over de situatie.

Met behulp van Lean Six Sigma, het probleem werd meetbaar gemaakt. Het projectteam dat opgesteld was om dit probleem op te lossen, heeft gezorgd voor de juiste data, de analyse daarvan en voor de nodige verbeteracties. De resultaten waren duidelijk: 42% minder overschrijding van de geleverde zorg in 4 maanden. Zie grafiek hieronder. De zwarte lijn geeft de daling van de gemiddelde overschrijdingen weer.

De zzp-indicatie, de nodige zorg voor de cliënt en de financiering daarvan is nu op elkaar afgestemd. Het gevolg: 112.600 EUR extra opbrengst per jaar.

[headline_arial_small_left color=”#000000″]Andere meetbare resultaten van Lean Six Sigma aanpak[/headline_arial_small_left]

De bovenste casus staat niet alleen. In de eerste half jaar zijn er nog de volgende verbeterprojecten afgerond:

[green_plus_list_small]

 • Meer directe zorg door het verkorten van overdrachten met 28%
 • Verhoging van de productiviteit van Thuiszorgmedewerkers tussen 5% en 10%
 • Verhoging van directe zorgtijd door het reduceren van aantal overdrachten met 67% (ziek grafiek)

[/green_plus_list_small]

Dit is maar een kleine greep vanuit de Lean Six Sigma verbeterprojecten waar medewerkers van deze zorginstelling dagelijks aan werken.

[headline_arial_small_left color=”#000000″]Maar wat maakt dit programma zo succesvol dat de medewerkers het bijna jammer vinden als de project afgerond is?[/headline_arial_small_left]

Het is een combinatie van diverse factoren, één voor één belangrijk.

[green_tick_1_list_small]

 • Top-down benadering en betrokkenheid op alle niveaus. Bestuur, Directie- en Managementteam doen volledig mee met de opleiding en projectwerk.
 • Verbeterprojecten richten zich op wat echt belangrijk is: Klanttevredenheid en Medewerkerstevredenheid. Dus NIET primair gericht op kostenbesparing.
 • De medewerkers in de projectteams komen uit alle niveaus van de organisatie en ze werken SAMEN aan de oplossing. Hierdoor is er draagkracht en borging van verbeteringen.
 • Projectteams krijgen de vrijheid om ideeën te testen en veranderingen door te voeren. Het is dus NIET het management die vertelt hoe het moet!
 • ALLE problemen waar de projectteams aan werken, worden meetbaar gemaakt door de Lean Six Sigma aanpak. Verbetering is dus een FEIT en geen opinie.
 • Lean Six Sigma programma is specifiek voor de Zorg. Geen zware theorie waar niemand iets van snapt. Kort en bondig…en in het Nederlands.

[/green_tick_1_list_small]

Als u uw organisatie ook wilt verbeteren dan begint u aan een traject van cultuurverandering. Het gaat niet van de ene maand op de andere gebeuren. Er is discipline en vasthoudendheid nodig allereerst in de top van de organisatie.

Naast het toegewijde management – die het belangrijk vindt om consequent te werken aan betere zorg op elk niveau – is er ook een praktische methode nodig als hulpmiddel. Anders blijft cultuurverandering iets vaags…

Dit hulpmiddel is Lean Six Sigma dat aangepast is voor de Zorg.

U kunt deze methode zelf leren: verandering begint bij uzelf.

Er is nu een online versie beschikbaar op zogenaamd Green Belt niveau. Dit heeft u nodig als u Lean Six Sigma projectteams wil begeleiden.

[headline_arial_small_left color=”#000000″]Dit is wat u krijgt als u zich aanmeld bij deze unieke online Lean Six Sigma Green Belt Opleiding[/headline_arial_small_left]

[green_tick_1_list_small]

 • 8 modules vanaf de Voorbereidingsfase tot en met de Beheersfase van Lean Six Sigma
 • 20 online video presentaties (6 uur) over alle nodige stappen van effectief probleem-oplossing
 • 6 mindmaps om overzichtelijk weer te geven de verbanden tussen de verschillende stappen
 • 5 checklists om niets te vergeten tijdens de projectuitvoering
 • 22 presentaties te downloaden voor eigen gebruik
 • Extra uitleg over effectief Oorzaak- en Gevolganalyse om met het team tot belangrijkste oorzaken te komen
 • Speciale bonus: 5 S methode voor het standaardiseren van orde, netheid en werkplekinrichting

[/green_tick_1_list_small]

[headline_arial_small_left color=”#000000″]Welke resultaten kunt u verwachten na afronding van deze opleiding?[/headline_arial_small_left]

U krijgt volledig inzicht in alle stappen en de bijbehorende technieken om praktisch alle problemen binnen uw zorginstelling aan te kunnen pakken.

U kunt Lean Six Sigma projecten met uw team uitvoeren zoals het reduceren van afwijking tussen de zzp-indicatie en de geleverde zorg per cliënt.

Na het afronden van uw Lean Six Sigma Green Belt opleiding kunt u uw medewerkers beter motiveren, u communiceert ook beter en u gaat beter begrijpen wat uw medewerkers en uw cliënten willen.

U bent in staat om – samen met uw organisatie – continu te werken aan het meetbaar verbeteren van de zorgkwaliteit en efficiency.

U en uw medewerkers kunnen straks beter prioriteiten stellen en die ook bewaken. Focus is het sleutelwoord.

Uiteindelijk wordt uw hele organisatie “besmet” met Lean Six Sigma waardoor elke medewerker continu opzoek gaat naar
[green_plus_list_small]

 • “Hoe kan ik mijn werk beter doen?”
 • “Hoe kan ik de cliënt betere zorg bieden?”
 • “Hoe kan ik mijn collega beter van dienst zijn?”

[/green_plus_list_small]

…en beter kunt u niet wensen als manager in de Zorg. Toch?

Dit online training programma is nu beschikbaar voor de Zorg voor 997,- euro excl. BTW.

Na ontvangst van uw betaling, krijgt u binnen 2 werkdagen een email met daarin de eenvoudige instructie hoe u kunt inloggen op de beveiligde website waar u uw training kunt volgen in eigen tempo.

De eerste significante verbeteringen gaat u binnen enkele weken al merken. De gemiddelde financiële effecten van Green Belt projecten variëren tussen 10.000 en 50.000 euro op jaarbasis. Dus uw investering van 997,- euro heeft een rendement van 1:10 tot 1:50.

U kunt nu investeren in uzelf en uw organisatie:[hyperlink_large_centered link=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5MMLSBWDMTWEG” + target=”_self”]Investeer nu![/hyperlink_large_centered]

[content_box_blue_50Percent]Heeft u vragen? Bel ons gerust op 055 – 737 00 02 of op 06 – 55 30 10 94[/content_box_blue_50Percent]

[textbar_50percent_1 background=”#444444″]Extra bonus als u nu inschrijft[/textbar_50percent_1]

De volgende extra’s ontvangt u bij uw opleiding zonder extra betaling:

Bonus 1: 6 sessies van één-op-één begeleiding (waarde 750,- euro)

Als u gedurende de looptijd van uw opleiding het materiaal direct gaat toepassen op een real-life project – en dat is de beste manier van leren – kunt u gebruik maken van mijn ervaring tijdens 6 consultatie-sessies. Dit gaan we samen inplannen bij de aanvang van uw opleiding en we maken gebruik van email, internet, webconferencing, enz.

Dit is de meest doeltreffende manier om met de juiste methodes aan de juiste projecten te gaan werken met bijna 100% zekerheid op succes.

Bonus 2: Projectdocumentatie van 10 Lean Six Sigma projecten uit de Zorg (waarde 1500,- euro)

U komt zeer waarschijnlijk dezelfde problemen tegen in uw organisatie zoals in deze verzameling van succesvole projecten ook behandeld worden. Hierdoor kunt u direct gebruik maken van het werk van andere projectteams, u kunt direct aan de slag en bespaart 3-5 maanden Lean Six Sigma werk.

[headline_arial_small_left color=”#000000″]Voor de volledigheid moet u dit nog wel weten…[/headline_arial_small_left]

Lean Six Sigma wordt steeds populairder in de Zorg. Dus ik heb het er druk mee. Het aantal projecten verdubbelen zich snel zodra een zorginstelling “proeft” welke efficiency-slag gemaakt kan worden in korte tijd. Ook de medewerkers en de cliënten zijn heel blij met de verbeteringen.

Omdat ik voor de snelle beslissers – die gemotiveerd zijn om hard aan de slag te gaan met Lean Six Sigma – hoge kwaliteit van advieswerk wil garanderen, geldt mij bonus regeling (zie boven) alleen voor de eerste 25 aanmeldingen.

Wacht dus niet lang maar start nu:

[hyperlink_large_centered link=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5MMLSBWDMTWEG” + target=”_self”]Start nu met uw opleiding![/hyperlink_large_centered]

Met vriendelijke groet,

M.Sc. Peter Herku MBA
Lean Six Sigma Coach
Schrijver van Profitable Empowerment

PS: Als u serieus aan de slag wilt om…

[green_tick_1_list_small]

 • de zorg meetbaar te verbeteren
 • de administratieve lasten te verlagen
 • de kwaliteit en de doelgerichtheid op een hoger niveau te tillen

[/green_tick_1_list_small]

…en dit alles samen met uw medewerkers en collega’s…dan bent u van harte welkom in de “Nieuwe Zorg”.

[content_box_blue_50Percent]Heeft u vragen? Bel ons gerust op 055 – 737 00 02 of op 06 – 55 30 10 94[/content_box_blue_50Percent]