Lean Rapport

LEAN Management is ontstaan in de auto-industrie maar wint steeds meer terrein in de Zorg.

De focus ligt op het verminderen van onnodige handelingen. Hierdoor kunt u meer doen in minder tijd en dit is essentieel als u kijkt naar de ontwikkelingen in de Zorg:

[red_arrow_list width=”100%”]

  • U kunt steeds moeilijker medewerkers vinden met de juiste kwalificatie
  • U krijgt steeds minder budget van de overheid
  • U moet steeds meer zorg leveren omdat de zorgzwaarte van uw clienten toe neemt

[/red_arrow_list]

LEAN Management technieken helpen u om extra tijd te winnen door de verspillingen te verminderen.

Hier zijn enkele voorbeelden uit de praktijk waar LEAN met succes wordt ingezet:

[green_plus_2_list]

  • Verminderen van de administratieve werkzaamheden van uw Zorgmedewerkers zoals overdrachten
  • Vergroten efficiency van ondersteunende diensten zoals Klantadministratie
  • Verbeteren van het inwerken van nieuwe Zorgmedewerkers

[/green_plus_2_list]

Maar hoe kunt u LEAN inzetten voor lange termijn?

Is LEAN genoeg of is eer een andere methode waardoor uw zorgverlening beter en completer wordt?

Wat maakt het dat sommige zorgorganisaties verder kijken dan LEAN alleen en ontdekken wat ze tot nu toe gemist hebben?

Vraag nu het rapport “Het ware doel…” aan en ontdek de volgende:

[green_tick_2_list width=”100%”]

  • Hoe kunt u LEAN effectief inzetten zodat medewerkers gemoteerd van worden?
  • Welke – nog vrijwel onbekende – methode maakt uw verbeterinitiatieven compleet?
  • Wat zijn de concrete, metbare resultaten die u binnen 6 maanden kunt verwachten?

[/green_tick_2_list]


“Het Lean Six Sigma project onder begeleiding van Peter Herku was erg leuk! Wij konden onze overdrachten met 28% verkorten in 3,5 maanden tijd. Hierdoor hebben we meer tijd voor onze clienten.”
Karin Voncken, Vivantes, Olympiastaete

Met vriendelijke groet,

M.Sc. Peter Herku MBA
Lean Six Sigma Trainer & Coach
Schrijver van Profitable Empowerment