Lean Six Sigma Casus: De oplossing voor slechte hygiëne

Oplossing voor de slechte hygiëne bij 40% van de verpleeghuizen

Recent onderzoek van de Consumentenbod gaf een treurige beeld over de hygiëne van verpleeghuizen. Bij 40% van de onderzochte instellingen was de hygiëne onder de maat. 47 van de 121 benaderde verpleeghuizen waren niet eens bereid om deel te nemen aan de test. Hoe staat het met de hygiëne en de kwaliteit van de schoonmaak bij uw instelling? Goed?

Dat dachten ook veel deelnemers van de test en ze waren verbaasd over het slechte resultaat.

Lean Six Sigma Casus: Verbeteren van huishouding

Dit liet  me denken aan een recent Lean Six Sigma project bij een van mijn klanten, een zorginstelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg met meer dan 1000 cliënten.  [line_break]Insert Your Text Here[/line_break]

Bij deze instelling waren medewerkers en cliënten niet tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak. Het eerste probleem was – zoals bij elk project dat wij aanpakken – hoe kan je de kwaliteit van de schoonmaak meetbaar maken? Wilt u iets verbeteren? Dan moet u het eerst meetbaar maken. Waarom? Anders is het resultaat alleen maar een mening en geen feit.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Wilt u ook de zorg meetbaar verbeteren, u kunt direct aan de slag hier: [hyperlink_large_centered link=”http://leansixsigmaindezorg.nl/greenbelt” + target=”_self”]Direct aan de slag![/hyperlink_large_centered]

In onze projectgroep zaten medewerkers huishouding, hun manager en het hoofd van de facilitaire dienst van de instelling.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]De discussie ging eerst over: “wanneer is iets schoon?” Sommige medewerkers hebben andere maatstaven dan anderen. Het lijkt in de praktijk zo dat de mening van de meer ervaren medewerker in de regel zwaarder telt.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Als u een systeem wilt opzetten om de kwaliteit van de hygiëne en de schoonmaak te meten dan moet het systeem onafhankelijk zijn van de persoon en zijn/haar ervaring. Zonder een betrouwbaar systeem… – verliest u zeker aan efficiency want “het moet nog schoner” – verliest u aan motivatie want “ik ben weer de pineut, want ik moet het overdoen” – verliest u aan constante, betrouwbare kwaliteit als het over huishouding gaat.

Oplossing: Scorelijst …maar is het betrouwbaar?

Met ons Lean Six Sigma project team hebben we een scorelijst opgezet die bestond uit diverse elementen per te beoordelen ruimte. Op deze elementen moest elke ruimte beoordeeld worden. Maar we waren er nog niet!

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Zoals bij elk Lean Six Sigma project, onze scorelijst (lees meetsysteem om de hygiëne en de kwaliteit van de schoonmaak te beoordelen) moest onderzocht worden op betrouwbaarheid. Dat doen we in de 2e fase van het project: Meetfase.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Onze eerste conclusie was dat het systeem van de scorelijst helemaal niet betrouwbaar was: de resultaten van de beoordeling waren persoon- en ruimte afhankelijk.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Hoe zit het met uw meetsysteem? Het hebben van data en het hebben van een betrouwbaar meetsysteem (hoe u de data verzamelt) is echt niet dezelfde!

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Helaas kom ik in de Zorgsector regelmatig diverse enquêtes en meetsystemen tegen die zelfs in de hele branche worden gebruikt en als de WAARHEID worden gezien. En dit ZONDER te onderzoeken of het meetsysteem betrouwbaar is. Wat een verspilling van geld en tijd!

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Wilt u weten hoe u uw meetsysteem kunt beoordelen? Neem dan deel aan onze Lean Six Sigma Green Belt opleiding:

http://leansixsigmaindezorg.nl/greenbelt

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Resultaat: betrouwbare scorelijst

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Met ons Lean Six Sigma project team hebben wij de scorelijst verbeterd. Het is nu betrouwbaar geworden omdat de beoordeling van de kwaliteit van de schoonmaak en dus ook van de hygiëne niet meer afhangt van de persoon en haar/zijn ervaring. Zie ook onderstaande grafieken.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]De linker grafiek, eerste groene balk (vóór de verbetering) laat zien dat onze scorelijst zelf het gemeten resultaat voor 80% beïnvloedde.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Na de verbetering (zie rechter grafiek) wordt de schommeling in meetresultaten slechts voor 21% beïnvloed door de scorelijst zelf. Dit is echt goed want vanaf 30% is het al acceptabel in de praktijk.

Dus zelfs  als u of ik deze scorelijst gebruiken komen wij  tot dezelfde eindbeoordeling over hoe schoon een ruimte is. Geen meningen, geen verschil in inzichten maar FEITEN.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Wilt u ook een eigen scorelijst ontwikkelen om objectief te kunnen meten hoe schoon en hygiënisch het is bij u op de locaties? Als u het meet dan kunt het ook verbeteren.

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Doe het zelf: http://leansixsigmaindezorg.nl/greenbelt

[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Wilt u ondersteuning van mij? Bel: 055 – 737 00 02 of 06 – 55 301094.
[line_break]Insert Your Text Here[/line_break]Met vriendelijke groet,

Peter

[content_box_blue_50Percent]
Heeft u nog vragen?
M.Sc. Peter Herku MBA, Lean Six Sigma Coach

055 – 737 00 02

06 – 55 30 10 94

[/content_box_blue_50Percent]