Wat is Six Sigma en waarom in de Zorg?

Wat is Six Sigma en waarom in de Zorg?

Six Sigma is door Motorola uitgevonden maar werd pas echt bekend in de industrie door General Electric, onder de leiding van Jack Welch.
De Six Sigma methode is dus eerst in de massaproductie toegepast maar tegenwoordig ook in de Zorg. Weliswaar minder bekend dan LEAN.

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is een methode om variaties te verminderen. Variatie betekent dat een eigenschap van een product of dienst niet altijd dezelfde is. Dus soms is het goed, soms is het niet goed: dit heet defect.

Grafisch weergegeven: zie bovenstaande grafiek.

Voor invoering van Six Sigma is er sprake van een grote variatie en het gemiddelde aantal fouten, defecten is ook hoog (de rode lijn in de grafiek).
Met de toepassing van een 10-15 tal technieken volgens een vaste stappenplan (ook als DMAIC genoemd naar de 5 fasen: Define, Measure, Analyze, Improve, Control) worden de variatie en het gemiddeld aantal fouten drastisch verlaagt (de groene lijn in de grafiek). Dit soms al in 4 maanden.

Hoe kunt u Six Sigma toepassen in de Zorg?

Eerst, waarom zou u Six sigma nodig hebben (naast LEAN)? De reden is simpel. Omdat uw klant (cliënt, patiënt, bewoner, etc.) niet alleen snel en efficiënt verzorgd wil worden maar ook op een manier waar de zorg betrouwbaar en voorspelbare kwaliteit heeft.
Als ik hoor dat een zorginstelling met LEAN bezig is – vaak de ziekenhuizen – is mijn reactie dat ik niet alleen snel geopereerd zou willen worden (lees LEAN) maar ook levend uit de operatiekamer wil komen (lees goede kwaliteit, dus Six Sigma).

Enkele voorbeelden voor Six Sigma projecten in de Zorg:
[green_tick_1_list_small]

  • Verbeteren voorspelbaarheid aankomst
  • Thuiszorgmedewerker bij de cliënt
  • Verminderen afwijking tussen de zzp-indicatie (zorgzwaartepakket) en de geleverde zorguren per cliënt
  • Reduceren verschillen in bezetting operatiekamers
  • Reduceren verschillen in de wachttijd
  • Verbeteren planning-efficiency

[/green_tick_1_list_small]

Six Sigma casus: Verminderen afwijking tussen de zzp-indicatie en de geleverde zorg per cliënt met 42%

Een zorginstelling voor ouderenzorg was er niet zeker van of zij meer of minder zorg leverden per cliënt. Medewerkers hadden het gevoel dat ze meer leverden maar zelf dat vonden zij niet genoeg. Vanuit de financiering wordt te veel geleverde zorg (boven de maximum van zzp-indicatie) niet vergoed. Te weinig zorg is niet volgens de wens en de rechten van de cliënt.

Met het Six Sigma project, heeft het projectteam de volgende variatie (lees afwijking per cliënt t.o.v. maximale zzp-indicatie):

De helft van de cliënten (linker kant van de bovenstaande grafiek) hadden veel meer zorg gekregen – en hadden het ook nodig – dan wat hun zzp-indicatie als maximale voorschreef.
De ander helft had minder zorg dan het maximum ontvangen.

Er was dus sterke variatie tussen de cliënten wat betreft de geleverde zorg – ook bij cliënten binnen dezelfde zzp-indicatie groep.
Deze variatie heeft het Six Sigma projectteam verminderd. Hun eerste focus was de linker kant van het grafiek.

Met een nieuwe werkwijze door het multidisciplinaire team, de periodieke meting van de geleverde zorg per cliënt en de reguliere opleiding van de zorgmedewerkers over de inhoud van de zzp-indicatie heeft goede resultaten geleverd.

De overschrijding van zorguren is met minimaal 42% verminderd.
Dit heeft geresulteerd in 112.600 euro extra omzet door hogere indicaties.

Wilt u ook voorspelbaar kwaliteit van de zorg binnen uw organisatie?

Bel verblijvend voor een oriënterende gesprek op 055 – 7370002.
Of email naar peter.herku@hercon.nl

Met vriendelijke groet,
Peter

[content_box_blue_50Percent]
Heeft u nog vragen?
M.Sc. Peter Herku MBA, Lean Six Sigma Coach

055 – 737 00 02

06 – 55 30 10 94

[/content_box_blue_50Percent]